PABLO HERNÁNDEZ ALONSO

Va néixer a Castella i Lleó, resideix a Sant Feliu des del 2000. Ha treballat durant 48 anys com a agent comercial en els sectors del moble i d’alimentació.


«Estic a Veïns des que es va fundar i segueixo vinculat perquè penso que és un partit imprescindible per a Sant Feliu i els seus veïns, per als quals treballem exclusivament.»