DIEGO REINALDOS DE MIGUEL

Viu a Sant Feliu des de 1971. Es enginyer en Mecànica i Diplomat en Gestió, Gerència i Direcció de Personal per EADA. Professionalment en els darrers temps a treballat com a Director Comercial. Ha sigut també empresari i consultor d’organització, gestió empresarial i comercial.


“Estic recolzant a Veïns per Sant Feliu perquè és l’únic partit que es preocupa en exclusiva per les necessitats i problemàtiques de la ciutat.”