MONTSERRAT CLOSA GIMENEZ

Nascuda a Cornellà, viu a Sant Feliu des de 2000. Graduada en Dret per la UNED, va estudiar a l’Escola Oficial d’Idiomes completant els nivells B2 de Francès i C1 d’Anglès. Funcionaria de carrera en actiu de l’Administració de Justícia des de 1999.


“Estic a Veïns perquè és una agrupació sense adscripció a cap ideologia política i, això li permet centrar-se en els problemes i necessitats de la ciutat.”